top of page

(המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים)

מכרז למנהל/ת תפעול - בדרך להחלמה

מטלות התפקיד

 1. הפעלת כלל ההיבטים התפעוליים של העמותה.

 2. בניית תכנית עבודה שנתית והתקציב יחד עם יו"ר העמותה ומנהלת מרכז התיאום, הפעלתם ובקרה על ביצועם.

 3. הפעלת מערכת הכספים, המידע והביטוח וקשר עם מוסדות המדינה וגופים שונים. 

 4. קידום יחסי הציבור של העמותה. 

 5. השתתפות בכל ישיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית של העמותה.

 6. קיום קשר שוטף עם בעלי התפקידים השונים בעמותה.

 7. שיתוף פעולה עם מנהלת מרכז התיאום.

 

תיאור התפקיד

 1. היקף המשרה 80%-100%    

 2. הזדהות עם חזון העמותה.

 3. שעות עבודה גמישות.

 4. כפיפות ליו"ר העמותה. 

 5. כניסה לתפקיד מיידית.

 6. עבודה מהבית אולם יש צורך בנסיעות.

 

 

כישורים נדרשים

 1. ניסיון בארגון בתחום המגזר השלישי או בארגון התואם את פעילות העמותה .

 2. יחסי אנוש ברמה גבוהה – נדרשת יכולת עבודה עם מתנדבים ועבודה בצוות תוך יכולת האצלת סמכויות ובקרה.

 3. ניסיון בניהול חשבונות  ובעבודה קהילתית.

 4. שליטה ברמה גבוהה בשפה האנגלית.

 5. שליטה ברמה גבוהה בתוכנות מחשב אופיס.

נא לשלוח קורות חיים ל  rtrchairman@gmail.com
טלפון לבירורים:  יו"ר העמותה, ד"ר רוני אלפנדרי - 052-556-3965   רק פניות מתאימות יענו.

bottom of page